Kirk Detekt

Kirk Detekt

Firmaprofil

Medarbejdere

Arbejdsområder

Etik

Kontaktinfo

Presseloge

Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev:

Fusion
 

Etik
Vi er medlem af Danske Detektiver og følger deres etiske regelsæt.
 • Alle opgaver vi påtager os sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  Vi påtager os således ikke opgaver der er i strid med gældende lovgivning, ligesom vi forbeholder os ret til at afbryde en opgave, såfremt den under sagens forløb måtte findes at være i strid med gældende lovgivning.
 • Vores medarbejdere deltager løbende i efteruddannelse, således at de til stadighed er opdateret om de gældende regler i straffe- og retsplejeloven, samt Selvbeskyttelsesakten.
 • Vores medarbejdere har ubetinget tavshedspligt.
 • Vi forlanger en ren straffeattest af vores ansatte - både under og efter ansættelse.
Kirk Detekt har været initiativtager til en brancheforening, der skal sikre en korrekt behandling af eventuelle klager over brancheforeningens medlemmer.

En eventuel anke over Kirk Detekt, eller firmaets medarbejdere, sendes til firmaet, der herefter forelægger sagen for brancheforeningens klagenævn.

 • Klagenævnet består af:
  • En jurist
  • En tidligere politiassistent
  • To indehavere af andre sikkerhedsbureauer
  • Firmaets indehaver
 • En klage kan resultere i følgende afgørelser:
  • Afvisning på grund af manglende relevans, grundlag, eller lignende
  • Ikke medhold i klagen, og dermed følgende afvisning
  • Medhold i klagen, og skriftlig påtale til den indklagede
  • Medhold i klagen, og hel eller delvis refusion af omkostninger ved sagen
  • Ankenævnet bekendtgør straks skriftligt afgørelsen for klageren og den indklagede